น้ำใจจิตอาสา ต้านภัยหนาว หลั่งไหลสู่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่หยุด

วันที่ 24 มกราคม 2563 “สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่” และ “จิตอาสาเราและนาย” นำเครื่องกันหนาว กว่า 1,000 ชุดมุ่งสู่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน คลายหนาวให้กับพี่น้อง ที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ที่หมู่บ้านยางครก โรงเรียนบ้านยางครก บ้านเหล่าปลาทู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ จิตอาสาเราและนาย ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา ให้กับทั้ง 2 โรงเรียน และกลุ่ม “จิตอาสาเราและนาย” ได้มอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเหล่าปลาทู เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำใช้ ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น