คึกคัก! งานพริกกะเหรี่ยงของดี อ.สบเมย ประเพณีวัฒนธรรม และรวมชนเผ่า

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “วันของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจำปี 2562 โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย และคณะกรรมการจัดงาน นำ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องชาวอำเภอสบเมย ภาคเอกชน แต่งกายด้วยชุดชนเผ่าต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก บริเวณสนามเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย กล่าวว่า ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสบเมย ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของดีอำเภอสบเมย เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนทำให้เกิดความสามัคคีกันในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับผลิตภัณฑ์ของดีประจำอำเภอสบเมย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรอำเภอสบเมย เช่น พริกกะเหรี่ยง ที่มีรสชาตจัดจ้านเผ็ดและหอมกลิ่นแดด ปีนี้ราคาอยู่ที่ 200 -250 บาท ต่อ 1 กก. กะหล่ำปลี ฟักทอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของดีอำเภอสบเมย ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอสบเมย ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ใช้มิติทางวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนทำให้เกิดความสามัคคีกันในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอสบเมยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 27 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด ทั้ง 5 วัน ทั้งงานภาคกลางวันและภาคกลางคืน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และจำหน่ายสินค้าโอทอป การแสดงของนักเรียน/ศิลปินนักร้อง และแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดาพริกกะเหรี่ยง การประกวดพืชผลทางการเกษตรการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน การแข่งขันกีฬาชกมวย และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันโยนกระหล่ำ และการแข่งขันตำข้าวจากครกใหญ่ เป็นต้น เป็นที่สนุกสนานและเฮฮาจากผู้ได้พบเห็นและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น