ประชุมการขับเคลื่อน พระคิลานุปัฏฐาก จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลสันป่าตอง

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. พระคิลานุปัฏฐาก อำเภอสันป่าตอง ต้อนรับ พระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมการขับเคลื่อน พระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งโดยมี พระครูสิริวุฒิกร รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง แทนเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประชุม พระครูอุเทนปัญญารังษี ประธานพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง กล่าวการขับเคลื่อนงานฯ พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโท ดร. ผู้ขับเคลื่อนงานพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวและขับเคลื่อนงานพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นรูปแบบที่ดี โดยมี พระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอสันป่าตองเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในวาระความก้าวหน้าพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่แผนการขับเคลื่อนพระคิลานุปัฏฐาก การแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น