หม่อมหลวงปนัดดาสมาชิกวุฒิสภาสนทนากับลูกหลานเยาวชนออนไลน์ เรียนรู้เรื่อง ‘New Normal & Social Media’

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 ในช่วงเวลาของ ‘New Normal’ ลูกหลานนักเรียนคงต้องมีการปรับตัวปรับเวลากันตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ ‘Social Media’ ซึ่งมิได้เป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตอย่างที่หลายคนมีความวิตกกังวล บ้างบอกเสียเวลา บ้างบอกขาดมันไม่ได้ ต้องแชท ต้องโพสต์ ต้องโฆษณา ต้องคุยโวโอ้อวด แม้เป็นเรื่องราวที่ไม่จริง ขาดการตรวจสอบ หรือที่เรียกว่า ‘Fake News’ ใส่ร้ายป้ายสีกัน ว่ากล่าวกันชนิดไม่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ฯลฯ เช่นนี้ต้องไม่คิดหรือกระทำเช่นนั้น เพราะบรรยากาศใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ ก็คงเหมือนกับที่ผมต้องพูดคุยกับลูกหลานหลักสูตร กศน. ด้วยระบบออนไลน์ หลายหน่วยงานที่เคยเชิญผมเป็นอาจารย์พิเศษมาอย่างต่อเนื่องหลายปีต่างทะยอยบอกกันเข้ามาแล้วว่า หลักสูตรที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ในเดือน มิ.ย. ศกนี้ ผมจะต้องบรรยายพิเศษออนไลน์ คือ เราพูดอยู่คนเดียวในห้อง แล้วนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นั่งจดนั่งฟังกันอยู่ที่บ้าน ที่สำนักงาน ถือเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆ โดยการใช้โปรแกรมของ ‘Zoom’ ผมได้แต่หวังว่านักศึกษาจำนวนเป็นร้อยต้องมีส่วนร่วมที่ดี ถาม-ตอบเสมือนกับอยู่ในห้องเรียนด้วยกัน แม้ตัวท่านจะอยู่ จ.นครปฐม, จ.เชียงใหม่, จ.สงขลา, จ.ขอนแก่น หรือกรุงเทพฯ ดีนะครับ ที่ผมได้ซุ่มซ้อมในคอร์สของ กศน. เสียก่อน มิเช่นนั้นคงสนุกกว่านี้แน่ ต้องใช้กระบวนวิธีสุ่มถาม พูดคุย มีภาพประกอบ เป็นตัวชี้วัดและประเมินผลการเรียนการสอน เราพูดอยู่คนเดียวในห้อง แต่ผู้ฟังอยู่กันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องร่วมกันเสริมสร้างบรรยากาศ ขับเคลื่อนระบบไปให้ได้ แม้จะยากลำบากอย่างไร เห็นใจมากกับลูกหลานนักเรียนที่ขาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการศึกษา หวังว่าทั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ สพฐ. ศธ.จังหวัด และ อปท. ต้องช่วยกันพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!