แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออกโครงการอาชีวะพัฒนา

ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 น.ส.ญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนและนักศึกษา ออกโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องรับรองอาคารหอประชุม โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีสภาพแข็งแรง สวยงามและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!