เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการเข้าบัญชี 17 ก.ย. นี้ คลังยืนยันกดเงินได้ทุกคน กลุ่มรับจากท้องถิ่นอาจล่าช้า 1 วัน

กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ในวันที่ 17 กันยายน นี้ เบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการพร้อมจ่าย หลังจากกรมบัญชีกลางได้รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7 พันล้าน ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา จากเดิมมียอดเพียง 1.7 พันล้านบาท ซึ่งผู้รับโอนจากบัญชีโดยตรง สามารถไปกดเอทีเอ็มได้เลย ส่วนกลุ่มรับเงินสดจาก อปท. อาจล่าช้าไป 1 วัน จะได้รับในวันที่ 18 กันยายน นี้

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เงินคงคลังในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง เพียงพอเพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อรองรับการใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐและดำเนินนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงพอ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า หลังจากมีการปรับปรุงตัวเลขจากเดิมที่ตั้งเบิกจ่ายไว้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 184,538 ราย จำนวนผู้พิการเพิ่มขึ้น 265,608 ราย ประกอบกับการพัฒนาการโอนตรงด้วยระบบ อี เพล์เมนท์ เพื่อเป็นการจ่ายเบี้ยสู่บัญชีธนาคารของคนพิการและผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหน้าที่จ่ายเบี้ยเป็นเงินสด

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบขั้นบันได คือ ผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้รับเงิน 700 บาท ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับเงิน 800 บาท และผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000 บาท ส่วนเบี้ยความพิการ รัฐบาลดูแลให้แก่คนพิการรายละ 800 บาทต่อเดือน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาท ต่อเดือน

“ประเด็นการงดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการเดือนกันยายน 2563 และกระทรวงการคลังจะสามารถจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างได้อีกเพียง 3 เดือนนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!