ต้อนรับสภานักเรียน โรงเรียนพบพระวิทยาคม จังหวัดตาก

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น. คณะผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นำโดย นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นางสาวกัลยรัตน์ พอก๊ะ ประธานสภานักเรียน ให้การต้อนรับสภานักเรียน โรงเรียนพบพระวิทยาคม จังหวัดตาก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายจากสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสภานักเรียนกับการพัฒนาองค์กร” และ “สภานักเรียนกับการสร้างประโยชน์สู่สังคม” ณ ห้องประชุมวิภาตะวณิช อาคาร 9 ชั้น 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ในโอกาสนี้งานสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอขอบคุณสภานักเรียน โรงเรียนพบพระวิทยาคม ที่ให้ความไว้วางใจเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!