โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร

โรงเรียนสองแคววิทยาคม นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสองแคววิทยาคม และนางสายฝน ยะจรรยา ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 และประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.กรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!