มูลนิธิฯ สว่างราชบุรี จุดนพรัตน์เชียงใหม่ จัดเทศกาลกินเจฟรี เริ่ม 16-25 ต.ค.นี้

เมื่อเช้าวันที่ 16 ต.ค.2563 ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน กู้ภัยสว่างราชบุรี จุดนพรัตน์เชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-สันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้จัดเทศกาลกินเจ ทานฟรี ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563 รวม 10 วัน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป มารับอาหารเจฟรี ได้ตามวันเวลาดังกล่าว

ประเพณี “ถือศีลกินผัก” หรือ เทศกาล “กินเจ” ที่มีขึ้นทุกปีตามปฏิทินจีน ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 และต่อเนื่องไป 9 วัน ส่วนในปฏิทินสากลปีนี้ เทศกาล “กินเจ 2563” ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม – 25 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน แต่โดยทั่วไปคนที่กินเจเป็นประจำทุกปี จะต้องเผื่อวัน “ล้างท้อง” ก่อนกินเจวันแรกด้วย

ส่วน “ธงเจ” ที่ใช้เป็นธง “สีเหลือง” ก็มีความหมายซ่อนอยู่เช่นกัน หมายถึง สีของศาสนาพุทธ หรือ “สีแห่งผู้ทรงศีล” เมื่อประกอบกับคำว่า “เจ” ที่เขียนด้วยอักษรสีแดง รวมกันแล้วมีความหมายสื่อถึงการเตือนสติผู้ที่กินเจ ให้งดบริโภคเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม

สำหรับการกินเจ เน้นรับประทานผัก ผลไม้ เห็ด เต้าหู้ รวมถึงธัญพืชต่างๆ ถั่ว งา ข้าวกล้อง ฯลฯ เหล่านี้เป็นอาหารชีวจิตที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย ช่วยล้างพิษ รวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และช่วยระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเชื่อกันว่าการงดบริโภคเนื้อสัตว์ จะช่วยปรับหยินและหยางในร่างกายให้สมดุลมากยิ่งขึ้นด้วย

การกินเจต้องงดบริโภคเนื้อสัตว์ ดังนั้นผู้ที่กินเจจึงได้ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปพร้อมๆ กัน ถือเป็นการสร้างบุญอีกวิธีหนึ่งตามความเชื่อทางศาสนาพุทธมหายาน ช่วยชำระล้างใจให้ใสสะอาด ทำให้จิตใจผ่องใสมากขึ้น อีกทั้งการลด ละ เลิกฆ่าสัตว์ก็เป็น 1 ในศีล 5 ที่ชาวพุทธเถรวาทยึดถือปฏิบัติกันอยู่แล้ว เมื่อทำได้ก็จะส่งผลต่อจิตใจให้มีความเบิกบานและเป็นสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!