ผ่านไปครึ่งวัน แห่ลงทะเบียนแล้วกว่า 3.5 ล้านสิทธิ์ โครงการ “คนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนเงิน 3,000 บาท

โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เริ่ม 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

ส่วนเงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านโครงการ

• รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50%

• ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

• ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

• หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิตลอดโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!