ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคารนำลูกเสือเนตรนารีร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สัวกุด สพฐ.พื้นที่เขต 1 มอบหมายให้นายเป็ล แหวนทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 48 คน เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน อำเภอร้องกวาง  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (ถ้ำผานางคอย) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมกลุ่มลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ ตามนโยบายโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีนิสัยรักความสะอาด มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น