(How to) สมุดบัญชีหาย แต่ละธนาคารต้องทำอะไรบ้าง ?

หลายคนคงสงสัย ทำสมุดบัญชีหายแล้วเราจะทำยังไงดี ตั้งสติ อย่าตื่นตูม วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคน ทำตามชั้นตอนที่เราบอก แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

1. กสิกรไทย

 1. ไม่ต้องแจ้งความแล้ว ติดต่อที่ธนาคารได้เลย
 2. นำบัตรประชาชน ติดต่อที่ธนาคารกสิกร สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 3. ชำระค่าธรรมเนียมออกสมุดทดแทน 50 บาท

โทร: 02-8888888

2.  ธนาคารกรุงศรีฯ

 1. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ โดยสามารถขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ ได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา
 2. ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่ 100 บาท/ ครั้ง / บัญชี

โทร: 1572

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. นำบัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา
 2. มีค่าธรรมเนียม 100 บาท/บัญชี

โทร: 0-27777777

4.  ธนาคารทหารไทย (TMB)

 1. นำบัตรประชาชนไปติดต่อที่ธนาคารทหารไทยได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชี เพื่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่ 50 บาท / บัญชี

โทร: 1558

5. ธนาคารออมสิน

 1. แจ้งความสมุดบัญชีธนาคารหาย ที่สถานที่ตำรวจเพื่อขอใบแจ้งความ ค่าแจ้งความ 10-20 บาท
 2. ไปที่สาขาที่เปิดบัญชีของธนาคารออมสินเท่านั้น แนบกับเอกสารคือบัตรประชาชนตัวจริง และใบแจ้งความ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ 50 บาท/บัญชี

โทร: 1115

6. ธนาคารกรุงไทย

 1. แจ้งความสมุดบัญชีกรุงไทยหาย เพื่อรับใบแจ้งความ ค่าแจ้งความ 10-20 บาท
 2. ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น พร้อมเอกสารบัตรประชาชน และใบแจ้งความ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมทำสมุดใหม่ 50 บาท/บัญชี

โทร: 0-21111111

7. ธนาคารกรุงเทพ (สะสมทรัพย์)

 1. ติดต่อสถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อแจ้งความ ค่าแจ้งความ 10-20 บาท โดยแจ้งว่าสมุดบัญชีประเภทสะสมทรัพย์หาย พร้อมระบุสาขาเจ้าของบัญชี หากจำเลขที่บัญชีได้ให้ระบุเลขที่บัญชีไปด้วย
 2. นำบัตรประชาชนตัวจริง และใบแจ้งความติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 3. มีค่าธรรมเนียม 100 บาท/บัญชี

โทร: 1333

8.ธนาคารธนชาต

 1. ไปที่สาขาที่เปิดบัญชีครั้งแรกของธนาคารธนชาต แนบกับเอกสารคือบัตรประชาชนตัวจริง และใบแจ้งความ ค่าแจ้งความ 10-20 บาท
 2. ชำระค่าธรรมเนียมทำสมุดใหม่ 50 บาท / บัญชี

โทร: 1770

ร่วมแสดงความคิดเห็น