เครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด แห่งแรกของภาคเหนือ โดย รพ.นครพิงค์ เปิดใช้งานแล้ววันนี้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ทำการเปิดใช้งาน เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ระดับโมเลกุล (Fully automated RT-PCR Laboratory system) รุ่น Cobas 6800 เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนเป็นจำนวนมาก

เครื่อง Cobas 6800 เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจโดยเทคนิค RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบอัตโนมัติทั้งระบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ทำให้สามารถตรวจได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. สูงสุดถึงวันละ 1,440 ตัวอย่าง สามารถให้ผลการตรวจได้รวดเร็วมากขึ้น และการที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบ ทำให้ลดภาระงานบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาที่บุคลากรจะสัมผัสกับเชื้อโรค ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากขึ้น

เดิมโรงพยาบาลนครพิงค์ มีศักยภาพในการตรวจ RT-PCR ได้วันละประมาณ 1,000 ราย การเปิดใช้งานเครื่อง Cobas 6800 จะทำให้รพ.นครพิงค์ สามารถตรวจ RT-PCR ได้มากถึงวันละกว่า 2,400 ราย ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า รพ.นครพิงค์ มีความพร้อมในการตรวจหาเชื้อโควิด หากเกิดการระบาดขึ้น รวมไปถึงหากการระบาดสิ้นสุดลง เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ เช่น โรคไวรัส HIV, ไวรัสตับอักเสบ, ไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้อีกด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊กโรงพยาบาลนครพิงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น