รอง ผวจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์ โควิด-19 คัดกรองเดินทางข้าม จว.ในเขต อ.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564  นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) พร้อมคณะทำงานฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการตั้งจุดตรวจ/ ด่านตรวจ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) ซึ่งเป็นจุดตรวจ /ด่านตรวจ คัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ หน่วยบริการประชาชน หมู่ที่ 14 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย พร้อมฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สรวย ให้การต้อนรับ ผลสรุปคัดกรองทั้งสิ้น 98 ราย รถ 66 คัน และไม่พบมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย ได้สั่งการเข้มมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เข้ามาในพื้นที่ อ.แม่สรวย โดยตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดเชียงราย ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ หน่วยบริการประชาชน หมู่ที่ 14 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ระรอกใหม่ได้ระบาดแบบกลุ่มย่อยในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อเป็นการควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.แม่สรวย และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพจึงสั่งการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่ อ.แม่สรวย ผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัด คือ ระยอง ตราด สมุทรสาคร จันทบุรี และชลบุรี ให้มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ผู้เดินทางไปรายงานตัวกับกำนัน ผญบ. อสม.หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรับหนังสือรับรองการรายงานตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้น และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่ อ.แม่สรวย

หากผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 5 จังหวัด เข้ามาในพื้นที่ อ.แม่สรวย โดยไม่มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดดังกล่าว จะถูกเข้ากักกันตัวในสถานที่รัฐจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน หากฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามมาตรา 51 และ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ร่วมแสดงความคิดเห็น