เชียงใหม่ฮอมตุง แต้มสีสันฉลอง 725 ปี สร้างเมืองช่วงสงกรานต์

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ แจ้งว่าหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เครือข่าย ภาคีภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคธุรกิจเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานตานตุงไชย ฟื้นใจ๋เมืองเชียงใหม่ มีการประดับเจดีย์ตุงไชย ตุงขึ้นก๊าง ตุงไชย ตุงชาติพันธุ์ และตุงจากพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาล้านนา บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ 4 แจ่งเมือง เพื่อเป็นการร่วม ฉลอง 725  ปีเมืองเชียงใหม่ ในช่วงปี๋ใหม่เมือง สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ยึดหลักการมีส่วนร่วม ด้วยการเปิดรับบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหาตุงร่วมเป็น เจ้าภาพกิจกรรมตกแต่งเมืองเชียงใหม่ ฟื้นใจ๋เมืองเชียงใหม่ ระหว่าง 1-19 เมษายน 2564นี้ ตามคติความเชื่อ ความศรัทธาปักตุงไชย 4 จุดรอบเมืองเก่าเชียงใหม่ (4 แจ่งเมือง) จุดละ 725 ต้น ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายว่า ตุงเป็นเครื่องใช้ในการประดับและประกอบพิธีกรรมของชาวล้านนา ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป มีอยู่ประมาณ 28 ชนิด ทำขึ้นจากวัสดุหลายหลาก อาทิ ผ้า ไม้ กระดาษ หรือโลหะ ขึ้นอยู่กับค่านิยมในท้องถิ่นนั้น ๆ

จำแนกตุงตามการใช้งาน ได้ 4 แบบ ประกอบด้วย ตุงประดับ เช่น ตุงไชย ตุงช้าง ตุงพระบด ตุงแม่กระด้าง เป็นต้น ใช้ประกอบพิธีงานมงคล เช่น ตุงค่าคิง ตุงสิบสองราศี ตุงทราย ตุงเสี้ยว ตุงไส้หมู ตุงซาววา เป็นต้น ใช้ประกอบพิธีอวมงคล เช่น ตุงนำศพ ตุงตายโหง ตุงเหล็ก ตุงตอง เป็นต้น และตุงที่ใช้ประกอบการเทศน์ เช่น ตุงดิน ตุงทราย ตุงไม้ ตุงชืน ตุงเหียก ตุงข้าวเปลือก เป็นต้น แหล่งผลิตตุงที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ชุมชนเมืองสาตรหลวง ต.หนองหอย , บ้านดอนจั่น และแหล่งเรียนรู้ชุมชน เวียงกุมกามศิริศิลป์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น