ไปรษณีย์ จ.ตาก เชิญชวนร่วมบริจาคกล่อง,ซองไม่ใช้แล้ว เพื่อเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ ส่งมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ตามโครงการไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ”

นายไพศาล ตรงต่อกิจ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดตาก แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และ Shopping Online แบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ขยะประเภทกล่อง,ซอง มีเป็นจำนวนมาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้จัดทำโครงการไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ” เชิญชวนเปลี่ยนกล่อง,ซองไม่ใช้แล้ว เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์

โดยไปรษณีย์จังหวัดตาก ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตาก ติดตั้ง Roll Pallet หรือ ULD บริเวณทางขึ้นอาคารศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมบริจาคกล่อง,ซองไม่ใช้แล้วทุกประเภท ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถร่วมบริจาคได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยกำหนดเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดโครงการไปรษณีย์ reBOX เชิญชวนภาคประชาชนและภาคธุรกิจ นำกล่อง,ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มาบริจาคที่ไปรษณีย์และจุดรับบริจาคต่าง ๆ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี สามารถแปรรูปเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้กระดาษ ส่งต่อให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 แห่ง ทั่วประเทศมาแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น