ทหารพม่าช่องทางการค้าเสาหินยิงปืนป้องกันฐานฯ

ทหารพม่า สังกัดพัน.คร.430 ฐานฯสันเขตเสาหิน อ.แม่แจ๊ะ อ.บอลาแคะ รัฐคะยา ยิงปืนใส่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู หลังตรวจพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม การยิงปืนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปตรวจช่องทางบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียงในวันเดียวกัน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 แหล่งข่าวหน่วยงานความมั่นคงรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 เวลา 21.55 น. ทหารพม่าสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 430 ฐานฯสันเขตเสาหิน อ.แม่แจ๊ะ จ.บอลาแคะ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้าม ช่องทางการค้าชายแดนบ้านเสาหิน ได้ใช้อาวุธปืนประจำฐานที่มั่น ยิงใส่ กองกำลังทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ที่เข้าไปเคลื่อนไหว บริเวณใกล้ฐาน ฯ ของทหารพม่า

ในวันเดียวกันที่มีเหตุการณ์ยิงปืนของทหารพม่า ประจำฐานฯตรงข้ามช่องทางบ้านเสาหิน ทางด้าน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจดูความพร้อม บริเวณช่องทางการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านช่องทางบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลังจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งเปิดจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านเสาหิน เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันได้ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินสถานการณ์ชายแดน รวมทั้งการวางมาตรการการป้องกันการลักลอบหลบหนีการเข้าประเทศของบรรดาแรงงานต่างชาติ และปัญหาการลักลอบการค้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 เข้ามายังประเทศไทย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น