เชียงใหม่ประกาศคลัสเตอร์ ร้านอาหารและครอบครัว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เพิ่มใหม่ 1 คลัสเตอร์

วันนี้ (22 ก.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า สำหรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (21 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 2,689 ราย พบติดเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.41 ส่วนปัจจัยเสี่ยงเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนลดลง จากการควบคุมคลัสเตอร์ต่างๆได้ดีขึ้น และพบผู้ติดเชื้อน้อยลง ทำให้สัดส่วนของผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดหรือนำเข้ามาเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ให้ที่พัก เจ้าของบ้าน ต้องรายงานผู้เดินทางเข้าพัก แจ้งให้ภาครัฐทราบทุกราย และผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดต้องลงทะเบียน CM – CHANA ทุกคน และเคร่งครัดในการกักตัว

การตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด เมื่อวานนี้สนามบินเชียงใหม่ไม่มีเที่ยวบินเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จึงไม่มีการตรวจคัดกรอง ส่วนที่สถานีรถไฟ สถานีขนส่งอาเขต และรถยนต์ส่วนตัว ตรวจทั้งหมด 48 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนที่ด่านอำเภอสารภี ตรวจรถบรรทุก 178 ราย พบผู้มีผลบวก 2 ราย ส่วนการตรวจสถานที่เสี่ยง ที่หมู่ 5 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว 106 ราย ตลาดเมืองใหม่ 305 ราย ทั้งหมดไม่พบผู้มีผลบวก

สำหรับคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด มี 13 ราย ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ 4 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์โกดังขนมปังบริษัทฟาร์มเฮ้าส์ 1 ราย โดยเชื่อมโยงไปโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 1 ราย คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง 2 ราย คลัสเตอร์บ้านขุนแปะ-ศรีจอมทอง 2 ราย และคลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน 2 ราย
ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย จากคลัสเตอร์ต่างๆ ที่วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยี 1 ราย บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อำเภอหางดง 2 ราย ร้านอาหารที่หางดง (คลัสเตอร์ใหม่) 2 ราย อำเภอเชียงดาว 4 ราย ส่วนผู้สัมผัสรายก่อนหน้านี้ 3 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน 4 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย มาจากกรุงเทพมหานคร 6 ราย ปทุมธานี และสมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย ชลบุรี 2 ราย จากคณะจัดบูธของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต จ.ระยอง 4 ราย รวมผู้เดินทางเข้ามา 11 ราย ติดเชื้อแล้ว 10 ราย อีก 1 ราย ให้กักตัว ณ อาคารที่พัก

ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอประกาศให้ผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่สัมผัสเจ้าหน้าที่อาสาของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งออกบูธจำหน่ายสินค้าและรับบริจาคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่งคือ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ชั้น 3 (หน้าธนาคารกสิกรไทย) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาดอนจั่น (หน้าธนาคารไทยพาณิชย์) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาหางดง 2 (ใกล้มหาวิทยาลัยนอร์ท) หน้าตู้ ATM และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณด้านหน้า ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง และกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่เข้าไปซื้อของและเยี่ยมชมบูธเท่านั้นที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้ไปเที่ยวชมบูธ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวแต่อย่างใด

สำหรับคัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์สำคัญ มีดังนี้ คลัสเตอร์โรงเรียนศรีจอมทอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อ 25 ราย โดย 2 ราย CM5009 เป็นครูโรงเรียนศรีจอมทอง และ CM5010 เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ

คลัสเตอร์โกดังขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ พบเพิ่ม 2 ราย ผู้สัมผัสเป็นพนักงาน 1 ราย จากการตรวจครั้งที่ 2 CM5004 และ อีก 1 ราย CM4998 เป็นเพื่อนร่วมงานในบริษัทบลูชิพไมโครเฮาส์ อำเภอสันกำแพง โดยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ CM4886 เมื่อวานนี้

คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมตำบลหนองหอย พบเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 12 ราย โดย CM5011 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ปฏิบัติธรรม

สำหรับคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ เป็นคลัสเตอร์ร้านอาหารและครอบครัว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง โดยรายแรกเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยจังหวัดลำพูน ซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านอาหาร และแพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนร่วมงาน และผู้มาใช้บริการในร้าน โดยวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีการจัดงานสังสรรค์วันเกิดในร้านด้วย จึงทำให้แพร่กระจายไปสู่ครอบครัวด้วย อีก 1 ราย

***************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
22 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น