พระราชวิสุทธิญาณวัดป่าดาราภิรมย์มอบผักผลไม้สมทบครัวกลางแม่ริมปันอิ่ม ช่วยผู้ประสบโควิด-19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม ได้เดินทางไปที่วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง)ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อรับมอบผักสดและผลไม้ จากพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เพื่อจัดสรรให้กับโรงครัวกลางอำเภอแม่ริม และโรงครัวตำบลโป่งแยง เพื่อปรุงเป็นอาหารสุกแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในส่วนของผู้เข้ากักตัวและประชาชนทั่วไปในการตั้งจุดบริการอาหารฟรี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น