วันหยุดแต่ป่าไม้แพร่ไม่หยุดรวบรถยนต์บรรทุกไม้สัก50ท่อนไม้มะค่า 7ท่อน รถยนต์ รถจยย.เจ้าของหนีไปได้

เมื่อบ่ายวันที่ 28 ก.ค.2564 เวลา 14.30 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ สนธิกำลังเจ้าหน้าท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ฯ นำโดยนายพิษณุพันธ์ วงค์ขันธ์ หน.ชุดปฎิบัติการฯ ร่วมกับนายพูน แจ่มใส หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.9 (ช่อแฮ) เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พร.12 (แม่จั๊วะ) ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ ที่ 2 ศูนย์ป่าไม้แพร่, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศป.ทส. ภาค 5 , บก.ปทส. , ตชด.32 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้หวังดี พบการกระทำผิด 1 ราย ดังนี้
ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด (หลบหนีระหว่างการจับกุม)
ตรวจยึดไม้ของกลางไม้สักท่อนจำนวน 50 ท่อน/ป.2.77 ลบม. ไม้มะค่าโมงท่อน จำนวน 7 ท่อน/ป. 0.63 ลบม.
ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทำผิด มี รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 คันรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน เลื่อยโซ่ยนต์จำนวน 2 เครื่อง
โดยเหตุเกิดบริเวณป่าหลังอ่างเก็บนำ้บ้านน้ำฮอก หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จนท.ชุดจับกุมมอบหมายให้ให้นายนัทพงษ์ คำปิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน บันทึกการจับกุมส่งให้ ร.ต.อ.ประยูร ท่าช้าง รองสว.สอบสวนสภ.บ้านกวาง อ
สูงเม่นพนักงานสอบสวนประจำวันสภ.บ้านกวาง จ.แพร่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว
ส่วนไม้และอุปกรณ์ของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.9 (ช่อแฮ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น