อบจ.แม่ฮ่องสอน ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เคสคลัสเตอร์ อ.สบเมย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่อง สอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ อ.สบเมย  ซึ่งมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคลัสเตอร์ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตามสถิติการแพร่ระบาดตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นมา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  จำนวน 177 ราย และนักเรียนสัมผัสผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และคาดว่ามีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามลำดับ ประกอบกับได้มีมติจาก ศบค.จ.แม่ฮ่อง สอน ให้โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เป็นศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolation) จำนวน 100 เตียง

เพื่อเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และเพื่อเป็นถานที่กักตัวสำหรับเด็กนักเรียน ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นนักเรียนพักนอนในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น ในการจัดตั้งศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชน ดังกล่าว

ทางด้าน อบจ.แม่ฮ่องสอน จึงได้มอบหมายให้ ส.อบจ.ในพื้นที่ อ.สบเมย นายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย , นายธนากร พรมเลิศ และนายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายก อบจ.เป็นตัวแทนส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ มูลค่า 241,500 บาท ให้กับศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยวัสดุ อุปกรณ์ที่จะส่งมอบประกอบด้วย
1. ชุดเครื่องนอน (ประกอบด้วย ที่นอน 3.5 ฟุต / ผ้าปูที่นอน / หมอน / ปลอกหมอน / ผ้าห่ม) จำนวน 100 ชุด
2. ชุดของใช้ที่จำเป็น (ประกอบด้วย สบู่ / แชมพู / ยาสีฟัน / แปรงฟัน / ผงซักฟอก) จำนวน 300 ชุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น