“ทศวรรษแห่งความรุ่งเรือง” สู่ “ศตวรรษแห่งความรุ่งโรจน์” มงฟอร์ต ๙๐ ปี อัญมณีล้านนา (1932-2022)

MC LIVE การศึกษามงฟอร์ต จาก “ทศวรรษแห่งความรุ่งเรือง” สู่ “ศตวรรษแห่งความรุ่งโรจน์”

มงฟอร์ต ๙๐ ปี อัญมณีล้านนา (1932-2022)

The 9o th Anniversary of Montfort College

ots การถ่ายทอดสดงานเฉลิมฉลอง

ขอเชิญรับชม..เริ่มถ่ายทอดสด เวลา 07.30 – 12.00 น

ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

มงฟอร์ตเก้าสิบปี อัญมณีล้านนา

 

กิจกรรมภายในงาน

นิทรรศการ

จุดที่ 1: ตามรอย..มงฟอร์ต พิรีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสถาปนา

จุดที่ 2 : เจียระโน (ห้องเรียน 6 ยุคสมัย) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

จุดที่ 3 : อัญมณีล้านนา

ถ่ายทอดสด

พิธีมอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน

จุดที่ 4 : ทุกคน คือ อัญมณี MC RED CARPET 2020- 2021

พบกันในรูปแบบ Virtual Live Streaming You Tube MCTV CHANNEL

เวลา 07.30 – 12.00 น.

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 品

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม)

ร่วมแสดงความคิดเห็น