70572

รมว.เกษตรฯ ลงนามแต่งตั้ง ผู้แทนเกษตรกร กฟก.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปแล้ว นั้น “เลขาธิการสำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 แล้ว” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สล.พมพ.ทภ.3 จัดกิจกรรมการเสริมทักษะและศักยภาพการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (สล.พมพ.ทภ.3) กำหนดการประชุมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัด และบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดพื้นที่ตอนใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องพิจิตรา โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3/ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 กำหนดการประชุมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัด และบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดพื้นที่ตอนใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2566 – 2570 ของ สมช. ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 1.พื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศ 2. พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 3. พื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านตำบลชายแดนของกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และมีความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงหรือแผนงานเสริมความมั่นคง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รมว.พาณิชย์ นายเกียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย และ นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมมอบแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายสุริยา คูสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน […]

ออสเตรเลีย เข้าพบ บิ๊กหลวง รักษาการเลขา ป.ป.ส. เชียร์มาตรการเร่งด่วนสกัดกั้นยาเสพติดไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานให้การต้อนรับนายสเตฟาน เจอร์ก้า ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดทางอาญา และคณะตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทย และหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยมีนายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด และผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองเภา สารสิน สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ กล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการทำงานร่วมกับ AFP มาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้กลไกปฏิบัติการ Taskforce Storm (โครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย – ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ) และได้กล่าวขอบคุณ AFP สำหรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ AMPLIO […]

จังหวัดแพร่ขานรับนโยบาย “แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติ”

วันที่ 27 พ.ย. 66 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยกรณี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการเชิงรุกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ ตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ” เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน หรือ ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และนายอำเภอช่วยไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎหมาย พร้อมกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ฯลฯ รายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทาง แก้หนี้นอกระบบ ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่, 2.สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชม., 3.เวปไซต์ http://debt.dopa.go.th, 4.ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง “เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รัฐบาลประกาศให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการเชิงรุก […]

จ.ลำปาง จัดกิจกรรม Kick off ตรวจประเมินสุขภาพจิตตำรวจ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจ ภ.จ.ลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Kick off “การตรวจประเมินสุขภาพจิตข้าราชการตำรวจ“ ด้วยแบบประเมิน MENTAL HEALTH CHECK – IN และวัดความเครียดทางร่างกาย และสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องมือ (Biofeedback)สำหรับกิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพจิต แก่บุคลากรตำรวจ ในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่ จ.ลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจภาวะความเครียดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านจิตใจ สามารถปฏิบัติงานที่รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จ.ลำปาง เร่งนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 17.20 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จ.ลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รอง ผวจ.ลำปาง. นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัด จ.ลำปาง นายธนารัฐ สายเทพ นอภ.เมืองลำปาง พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง โดยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการกับ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำปาง จนท.ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง จนท.สสจ.ลำปาง จนท.พมจ.ลำปาง จนท.ศึกษาธิการลำปาง เข้าตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนว่า มีร้านจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน นักศึกษา พร้อมจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์(บ้องกัญชา) ไว้ให้เสพ/สูบ ภายในร้าน เกิดเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนข้างเคียง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติ จนท.ตรวจพบกัญชาที่แปรรูปไว้สำหรับการเสพ/สูบ จำนวนมากและพบเด็กนักเรียนชื่อดัง เยาวชน ชายและหญิง จำนวน […]

สธ. รับแถลงการณ์“สร้างแม่คุณภาพ เพื่อลูกคุณภาพ”

สธ. รับแถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ-สมาคมกุมารแพทย์ฯ สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเกิด “สร้างแม่คุณภาพ เพื่อลูกคุณภาพ”            เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงนวลสกุล บํารุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย รับแถลงการณ์จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเกิด และส่งเสริมให้เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย แข็งแกร่ง “สร้างแม่คุณภาพ เพื่อลูกคุณภาพ”              นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขรับแถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมเด็กไทยให้มีสุขภาพดี มีความปลอดภัย และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมร่วมขับเคลื่อน 7 มาตรการดังนี้ 1) ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดและป้องกันความพิการแต่กำเนิด 2) ดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสมและปลอดภัย การให้วัคซีนป้องกันโรคอย่างทั่วถึง 3) สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เช่น สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง ส่งเสริมผู้ปกครองให้มีทักษะที่ดีในการเลี้ยงดูเด็ก 4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบการศึกษา ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ            “5) ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว การควบคุมและป้องกันการเข้าถึงยาเสพติด รวมถึงกัญชา บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า […]

ส.ส.แพร่ วรวัจน์ จับมือ นพ.นิยม ขอมหาดไทย ทบทวนกฎหมายผังเมือง

แพร่ได้รับผลกระทบ ถูกควบคุมไม่ให้พัฒนาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม หวั่นลามไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ บ่ายวันที่ 21 พ.ย เวลา 13.10 น.. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่เขต 3 พร้อมด้วย นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวกรณีที่หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและประชาชนใน จ.แพร่ ได้รับผลกระทบจากการกำหนดผังเมืองใหม่ใน จ.แพร่ ว่า พบกระบวนการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตามกฏหมายผังเมืองใหม่ปี 2562 มีลักษณะเป็นการนำข้อมูลในอดีตมากำกับ และควบคุมการเจริญเติบโตของจังหวัด โดยไม่ได้ศึกษานโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ มาประกอบการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ รวมถึงการมองถึงอนาคตความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่จะอบรมสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนถึง 20,000,000 ครัวเรือน วันนี้ จ.แพร่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการถูกควบคุมกำกับให้เป็นเมือง เพียงจังหวัดหัตถอุตสาหกรรม ไม่สามารถพัฒนารองรับทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่ เมืองอุตสาหกรรมไม้สักจากป่าปลูก […]

สำนักงานศาลยุติธรรมหารือสภาทนายความ

ด้าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า สภาทนายความยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกในการทำหน้าที่ของทนายความขับเคลื่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งในการยุติข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรม แต่จะต้องไม่กระทบต่อการประกอบวิชาชีพทนายความ

โฆษกรัฐบาลแจงดราม่า ภาษากาย “เศรษฐา” ขณะพบ “ปูติน”

20 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการพบหารือกับนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียนั้น  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ไม่ได้เห็นอิริยาบทของท่านนายกฯ ตลอดช่วงเวลาการทำภารกิจที่ประเทศจีน 3 วันเต็มๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกมีภารกิจอัดแน่นตลอดทุกวัน กลับกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบขนาดนั้น ถ้าจะจับเอาภาพภาษากายที่ท่านนายกได้แสดงออกต่อหน้าบุคคลสำคัญๆ ระดับโลกอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิง, นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน นายหลี่เฉียง, ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ นายจ้าวเล่อจี้ หรืออย่างประธานาธิบดีปูติน รวมทั้งผู้นำภาคธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศจีน จะมีภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้นับเป็นพันๆ ภาพ คนที่อยู่ในเหตุการณ์เกือบจะตลอดเวลาอย่างผม ได้สังเกตเห็นอิริยาบทแทบจะทุกย่างก้าวของนายกเศรษฐาของประเทศไทย  ขอบอกต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนว่า นายกรัฐมนตรีของท่านนั้น มีบุคลิกภาพสง่าภูมิฐาน เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองที่ผสมผสานไปด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เห็นแล้วน่าภาคภูมิใจในผู้นำของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความฉะฉานในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผมอยากให้โฟกัสที่เนื้อหาของการหารือ และประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับ มากกว่าบุคลิกท่าทางของนายกรัฐมนตรี ซึ่งโดยพื้นฐานท่านมีความสุภาพอ่อนน้อม(ในแบบฉบับของท่านที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างกลมกลืน สง่างาม)ในการวางตัวกับผู้นำต่างชาติ และท่านนายกฯ ได้กล่าวเนื้อหาสาระกับผู้นำแต่ละคนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง การให้ความสำคัญกับท่าทางของนายกรัฐมนตรีในการหารือจึงไม่ใช่สาระสำคัญของการพบปะหารือกับผู้นำต่างประเทศในแต่ละครั้ง  นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญที่สุดกับความอยู่ดีกินดี ของประชาชน พัฒนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ในการเดินทางแต่ละครั้งนายกรัฐมนตรีจึงมีการเตรียมการค่อนข้างมากเพื่อจัดการพบหารือดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพัฒนาขีดความสามารถของประเทศให้ได้มากที่สุด “ขอให้ประชาชนมองการทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วยใจเป็นกลาง นายกรัฐมนตรีทำงานหนักทุกวัน โดยคำนึงถึงการนำเสนอ เชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ […]

คณะประมงฯ ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ

คณะประมงฯ ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ชูตลาดนำการผลิตสานฝันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการประมง วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ “GO Wholesale” และบริษัท เจอาร์ซี ฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด เพื่อรับซื้อปลานิลแดง จากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ชูตลาดนำการผลิตสานฝันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการประมง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวฐิติพรรณ สินเพราะนิติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารทะเลและสินค้าแปรรูป บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด และ นายจิรายุทธ์ ชูติวัตร ประธานกรรมการบริษัท เจอาร์ซี ฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งนี้มี คณะผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน […]

ศรีสุวรรณติง มท.1 ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลระวังดาบสองคม

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่าตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ และยังมอบหมายให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทยไปดำเนินการ โดยอ้างว่าจะต้องคัดกรองคนที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ต้องมีคุณธรรม ต้องไม่ใช้อิทธิพล ปกครองดูแลชาวบ้านนั้น การคัดกรองดังกล่าวจะทำอย่างไร ในเมื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต, ส.อบต. นายกเทศมนตรี สท. ฯลฯ ก็ล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งสิ้น ไม่ใช่การแต่งตั้งจากมหาดไทยในยุคเก่าก่อน ถ้าจะคัดกรองตามนัยยะของท่านรัฐมนตรี ควรคัดกรองคนที่จะสมัคร สส.ของพรรคการเมืองของท่านเสียก่อนดีไหมว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านเขาดูเป็นตัวอย่าง เป็นขวัญตาดีไหม การขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนั้น ให้ระวังเรื่องของการละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้จงหนัก ต้องเป็นความลับที่สุด ห้ามเปิดเผย รู้กันแต่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจโยตรง ที่สำคัญต้องกำหนดคำจำกัดความ (definition) ของคำว่าผู้มีอิทธิพลให้ชัด ไม่คลุมเครือ จนระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำไปใช้เป็นดุลยพินิจไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะอย่าลืมว่า สส. สว. ทั้ง 750 คนที่นั่งหน้าสลอนอยู่ในสภาส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้น ที่สำคัญคนที่เดินตามหลัง สส. สว. พวกที่เดินตามรัฐมนตรีก็ล้วนเป็นผู้มิอิทธิพล รวมทั้งหัวคะแนนเหล่า สส. และผู้สมัครของพรรคการเมือง […]

เปิดประวัติขุนคลัง “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” รมช. กระทรวงการคลัง

เปิดประวัติขุนคลัง “กฤษฎา จีนะวิจารณะ”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (โควตาคนนอก) . กฤษฎา จีนะวิจารณะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย New Haven สหรัฐอเมริกา.ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังกว่า 30 ปีดำรงตำแหน่งอธิบดีและผู้อำนวยการหลากหลายกรม.อาทิ ▪️อธิบดีกรมศุลกากร▪️อธิบดีกรมสรรพสามิต▪️ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง▪️ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.ก่อนเติบโตตามชีวิตข้าราชการ สู่ ‘ปลัดกระทรวงการคลัง’.นอกจากนั้นยังเป็นประธานกรรมการ▪️บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ​กรรมการ▪️บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรรมการ▪️บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน),▪️และกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)​.เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ยื่นใบลาออกจากปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเข้ารับตำแหน่ง ‘รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง’ ใน ครม. นายเศรษฐา 1 ที่ทั้งคู่พึ่งเข้าหารือนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่่ผ่านมา.เป็นที่หาจับตาว่า..ปกติแล้ว […]

“ชาดา” ลั่นถึงเก้าอี้ ครม. พร้อมทำงานทุกตำแหน่ง ถนัดแทบทุกด้าน

28 ส.ค. 66 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนรายงานรายชื่อ คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล “เศรษฐา 1” ซึ่งในส่วนนี้พรรคภูมิใจไทย ในสูตร 4+4 ถูกต้องตามที่คาดการณ์หรือไม่ นายชาดา ได้ตอบว่า ขออภัยด้วยตนไม่ทราบเลย อยู่ที่พรรคจะดำเนินการเรื่องนี้ ส่วนที่มีชื่อนายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ มท.2 นั้น นายชาดา กล่าวว่า ยังไม่มีอะไร ส่วนมากสื่อมวลชนตั้งให้หากได้เป็นรมช.มหาดไทยก็พร้อมทำงานใช่หรือไม่ นายชาดา ได้ระบุว่า นักการเมืองทุกคนพร้อมที่จะทำงาน สส.พรรคภูมิใจไทย 71 คน เป็นรัฐมนตรีได้ทุกคน เพราะพรรคคัดกรองคนที่มีศักยภาพ พร้อมทำงานทุกคน และทุกตำแหน่ง ส่วนตัวมีความถนัดงานด้านไหน นายชาดา กล่าวว่า ตนถนัดแทบทุกด้าน แต่การทำงานก็ไม่มีใครเก่งคนเดียวในรัฐบาลได้

(มีคลิป) วิกฤตศรัทธา ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เลือดแท้เพื่อไทยประกาศลาออกแล้ว

หลังจากที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประกาศลาออกจากผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ยุติบทบาทและการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย จากกรณีจับมือกับพรรคลุง ล่าสุดมีรายงานว่าในวันนี้ ( 21 ส.ค.66 ) นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 พรรคเพื่อไทย จ.เชียงใหม่ โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประเภทตลอดชีพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยนางสาวทัศนีย์ระบุว่า “ขอบคุณพรรคเพื่อไทย ที่ให้โอกาสทางการเมืองตลอดระยะเวลายาวนาน ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต และเข้าใจว่า พรรคมีทางเลือกที่น้อยมากและต้องใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มี ก็คงได้แต่ให้กำลังใจทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังไว้ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในพรรคเพื่อไทยด้วยใจ” โดยก่อนหน้านี้นางสาวทัศนีย์ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.เขต 1 พรรคเพื่อไทย จ.เชียงใหม่ และแพ้เลือกตั้งให้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเขต 3 เชียงใหม่ครั้งที่ผ่านมา ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กหลายครั้งซึ่งสื่อสารถึงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่การปล่อยมือพรรคก้าวไกล จับมือพรรคการเมืองสายเผด็จการ ก่อนตัดสินใจในวันนี้ ซึ่งหลังจากโพสต์ใบลาออกได้มีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและชื่นชมในอุดมการณ์ ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่ไม่รับสาย

ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ประกาศลาออกจากเพื่อไทย

ขอบคุณพรรคเพื่อไทย ที่ให้โอกาสทางการเมืองตลอดระยะเวลายาวนาน ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต และเข้าใจว่า พรรคมีทางเลือกที่น้อยมากและต้องใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มี ก็คงได้แต่ให้กำลังใจทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังไว้ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในพรรคเพื่อไทยด้วยใจ🙏 21 สิงหาคม 2566เรื่อง ขอลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรียน นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย ด้วยข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทยประเภทตลอดชีพ หมายเลขสมาชิกN50001127183 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ(นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์)

พรรคเพื่อไทย แถลงจัดตั้งรัฐบาล 11 พรรค จำนวน 314 เสียง

21 ส.ค. 66 พรรคเพื่อไทย แถลงการณ์จัดตั้งรัฐบาล 11 พรรค จำนวน 314 เสียง โดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาล ทั้งนี้ ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อ “นายเศรษฐา ทวีสิน” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภา เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการรวบรวมพรรคต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังนี้-พรรคภูมิใจไทย (71 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 4 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 4 ตำแหน่ง-พรรคพลังประชารัฐ (40 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตำแหน่ง-พรรครวมไทยสร้างชาติ (36 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตำแหน่ง-พรรคชาติไทยพัฒนา (10 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 1 กระทรวง-พรรคประชาชาติ (9 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ […]

1 2 3 65