สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

กมธ.ฯการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง นำคณะคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ นายนัทที รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิชย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทาง เข้าเยี่ยมชมสักการะพระธาตุจอมแจ้ง และพระธาตุจอมทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ คณะผู้บริหารและประชาชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอแม่สะเรียง เข้าประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ณ ห้องประชุม ทต.เมืองยวมใต้ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยเพื่อรับทราบแผนงาน โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบและพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง พร้อมนำข้อมูลเข้าประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ และ ในช่วงค่ำ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางเข้าชมกาดมั่วคัวฮอม ชิมอาหารขนมหวานพื้นบ้าน อาทิ ขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวส้ม ข้าวกันจิ้น ขางปองทอด ขนมวง ขนมอะลาวา ขนมเป้งโม้ง เป็นต้น และ ร่วมขันโตกทานอาหารพื้นบ้านอำเภอแม่สะเรียง อาทิเช่น ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่มแคบหมู แกงฮังเล ตำเนื้อหมู พร้อมชมการแสดงรำโตและนกกิ่งกะหร่า บริเวณพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง ซึ่งได้สร้างความประทับให้กับคณะฯที่เดินทางมาติดตามงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก *
ทั้งนี้ทาง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ สรุปว่า 3 อำเภอสายใต้มีศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมที่โดดเด่น น่าส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 3 อำเภอ ให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวด้านประเพณีและวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงาม ไม่ควรเป็นเพียงแค่อำเภอทางผ่านเท่านั้น จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้พักนอนเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม วัดวาอารมณ์ ความงดงามทางธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอ ทางสายใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น