พช.เชียงใหม่จัดนิทรรศการแสดงผลงาน OTOP

พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมปนะชุมและกิจกรรมฯ

วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้นำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการฯประเมินผลหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ (นำเสนอไม่เกิน 5 นาที และสอบถาม 3 นาที) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการนำเสนอ ดังนี้

  1. ประเภทอาหาร 2 ผลิตภัณฑ์
  2. ประเภทเครื่องดื่ม 2 ผลิตภัณฑ์
  3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 9 ผลิตภัณฑ์
  4. ประเภท สมุนไพร(ที่ไม่ใช่อาหาร) 3 ผลิตภัณฑ์
    และ 5. ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง 4 ผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือก(ประกวด)ในระดับเขตตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDay

ร่วมแสดงความคิดเห็น