รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ อ.เวียงป่าเป้า

วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า

โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 307 ราย บริจาคโลหิตได้ 229 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 85,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 18 ราย บริจาคอวัยวะ 18 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 13 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น