กิจกรรมบูรณาการต่อต้านยาเสพติด พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

โรงเรียนสารภีพิทยาคมร่วมกับ มูลนิธิ ZOE และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
จัดกิจกรรมบูรณาการต่อต้านยาเสพติด พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก ภัยการค้ามนุษย์ และภัยสื่อออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลายภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้

นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม นายแพทย์สมิธ ศมพันธุ์พงศ์ ผอ.โรงพยาบาลสารภี นายชูเดช เกตุชูรัตน์ ส.อบจ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ ผกก.สอบสวน กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 ร.ต.อ.ชัชวาล นวลจันทร์ รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองกำกับการ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 นายวิทยา สุนทรแดนไพร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพบ้านโซเอ (ZOE)
นายรักษ์ ติยานิน ผอ.รพ.สต.ยางเนิ้ง เป็นต้น

งานดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันนี้ มีหลายกิจกรรมได้แก่ การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมร้อง เล่น เต้น วาด เขียน กีฬาดนตรี ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องสิทธิเด็ก ภัยการค้ามนุษย์ ภัยจากสื่อออนไลน์ เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ของทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น