อนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ผู้ปกครองปลื้ม รร.อนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
……….ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ร.รอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และและกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงออกในกิจกรรมดังกล่าว มีทั้งการการแสดงแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีเสี่ยงน้ำสีทอง พร้อมทั้งสอดแทรกและจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ตลอดทั้งการเดินรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด


…………นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดไปในทุกภาคส่วนของสังคม ทำให้เยาวชนไทยติดยาเสพติดกันมากขึ้น จากสถิติกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าปัญหาเยาวชนเสพยาเสพติดมากถึง 2.7 ล้านคน อายุระหว่าง 15 – 19 ปี ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลแพร่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้ปลูกฝังตามโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัยและเป็นการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมวันสุนทรภู่

เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทำให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจผ่านกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีเสี่ยงน้ำสีทอง พร้อมทั้งสอดแทรกและจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ นอกจากนั้นยังได้เปิดวิดีทัศน์โทษยาเสพติดและชีวประวัติของสุนทรโวหาร กิจกรรมเดินโชว์และมอบรางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวรรณคดีของพระสุนทร
….. ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่า ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมของร.ร.อนุบาลแพร่ ที่ให้เด็กมีเวทีการแสดงออก จะทำให้เด็กจดจำกิจกรรมได้ดี และจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนสืบไป
สมฤทธิ์ ขัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น