รับบริจาคโลหิตที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.​ นางธิติพร จินดาหลวง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม
คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม
และโรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต ดวงตา​ และอวัยวะ ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม
ได้โลหิต 134 ราย คิดเป็น 53,600 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา 19 ราย
ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 16 ราย

ในการนี้ ได้เยี่ยมและมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้กับผู้ป่วยพาร์กินสัน
นางแก้วคำ คงความขยัน อายุ 77 ปี เลขที่ 91 ม.1 ต.ปงโอน​ อ.แจ้ห่ม​ จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น