16 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

ปภ. แจ้งเตือน 16 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565
28 มิถุนายน 2565 เวลา 20.30 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก)
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับ
กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (137/2565) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 แจ้งว่า วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ประกอบกับวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้แจ้ง 16 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
ภาคเหนือ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่

 • แม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ทุกอำเภอ
 • เชียงใหม่ ในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม เวียงแหง เชียงดาว แม่แตง ดอยสะเก็ด
  สะเมิง หางดง กัลยาณิวัฒนา และอมก๋อย
 • เชียงราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง แม่จัน และเวียงแก่น
 • ลำพูน ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง ลี้ และบ้านธิ
 • ลำปาง ในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง เถิน เสริมงาม สบปราบ วังเหนือ เมืองปาน
  แจ้ห่ม งาว แม่เมาะ ห้างฉัตร แม่ทะ และแม่พริก
 • พะเยา ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา เชียงคา ปง จุน และภูซาง
 • น่าน ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาหมื่น สองแคว เฉลิมพระเกียรติ ปัว เวียงสา ทุ่งช้าง ท่าวังผา
  บ่อเกลือ แม่จริม
 • แพร่ ในพื้นที่ทุกอำเภอ
 • อุตรดิตถ์ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าปลา บ้านโคก น้ำปาด และลับแล
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่
 • เลย ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ ภูหลวง และปากชม
 • หนองบัวล้าภู ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา
 • บึงกาฬ ในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า
 • อุดรธานี ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนายูง และน้ำโสม
 • หนองคาย ในพื้นที่อำเภอสังคม
 • นครพนม ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม
 • สกลนคร ในพื้นที่อำเภอภูพาน

โดยได้ประสานให้จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอันตรายจากฟ้าฝ่า หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

ร่วมแสดงความคิดเห็น