ปรับปรุงขยายถนนเพื่อการเกษตร

อบจ.แพร่ ร่วมกับ อบต.หัวเมือง ปรับปรุงขยายถนนเพื่อการเกษตร
………..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ สจ.อรรพล คำมีสว่าง ส.อบจ.เขต 3 อ.สอง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเครื่องจักรกล(รถ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ดำเนินโครงการปรับปรุงขยายถนนเพื่อการเกษตร สายบริเวณสวนนางวงค์ เข็มคง ถึงศาลหลักเมืองบ้านหัวเมือง หมู่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรเพื่อให้ถนนมีความกว้างมากกว่าเดิม มีมาตราฐาน การคมนาคมสัญจรสะดวกปลอดภัย ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
…………..นอกจากนี้วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(เดิน) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0013 บ้านร้องกวาง – บ้านแม่ยางโพธิ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น