คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีไหว้ครู

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธาน พร้อมกล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและปรีคลินิก ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์ต่อครู อาจารย์ และเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น