พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และ พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หนู สุจิตฺโต)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และ พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หนู สุจิตฺโต) โอกาสครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ 37 ปี พร้อมนำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ออก​ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น