โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 ก.ค. ที่ บ้านป่าแงะ บ้านห้วยลาน บ้านป่าตึง ในพื้นที่ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทางนายเพิ่มพูน ไชยสิทธิ์ ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ออนใต้ ได้นำผู้ที่ให้การสนับสนุนจาหน่วยงานต่างๆ ผู้ช่วย สว.แพทย์ประชาชนชาวบ้าน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีพันธุ์ไม้ต่างๆจำนวน 160 ต้น ในโครงการนี้ต่างได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ร่วมด้วยช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนสำเสร็จลุล่วงไปด้วยดีไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น