สันกำแพงประชุม ผญบ. กำนัน ประจำเดือน

เมื่อเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วันที่ 4 ก.ค 65 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีการประชุมประจำเดือน กำนัน ผญบ. ผช.สว.แพทย์ประจำตำบล ทาง นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ นอภ.สันกำแพง ได้มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ นำภา ปลัดอาวุโส สันกำแพง ประธาน ในการประชุมกำนัน ผญบ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน พ.ต.อ.ณัฐพล จันมะโน ผกก.สันกำแพง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ส่วนทางด้าน นายณัฐพล โปธาดี ปธ.ชมรม กำนัน ผญบ. อ.สันกำแพง ได้นำกำนัน ผญบ. ผช สว.แพทย์ประจำตำบล ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้านจำนวน 343 คนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อรับทราบวาระการประชุม และข้อราชการที่สำคัญต่างๆ จากปลัดอาวุโส และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน

ส่วนทางปลัดอาวุโส ยังได้ให้ความรู้ในที่ประชุม ในการพาอาวุธปืนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พกพาอาวุธปืนเฉพาะในห้วงระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
สำหรับการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ช่วงเวลานั้น และปัญหายาเสพติดในชุมชนผู้ค้าและผู้เสพในชุมชน บ่อนการพนัน ในพื้นที่พบเห็นให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ทันทีและแจ้งวาระข้อราชการที่สำคัญต่างๆอีกมากมาย

ส่วนทางเกษตรอำเภอสันกำแพง ได้แจ้งในที่ประชุมการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลุกข้าวนาปี เกษตรกรใหม่ หรือรายเดิมที่บันทึกไว้ เกษตรกรสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ สนง เกษตรอำเภอ มีเจ้าหน้าที่แต่ละตำบล ค่อยบริการแนะนำให้ทุกตำบลอย่างเป็นกันเอง

ส่วนทางสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์เชื่อไวรัสดังกล่าว ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีปริมาณสูงขึ้น สรุปผลความครอบคลุมวัคซีน COVID-19 ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกัน ส่วนไข้เลือดออกใน อ.สันกำแพง ที่ผ่านได้ช่วยกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายกันอย่างเข้มแข็ง มีทาง รพ.สันกำแพง รพ.สต.กำนัน ผญบ.อสม.ทุก 10 ตำบล 100 หมู่บ้านกันพร้อมเพียง

ด้านปศุสัตว์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคปากและเปื่อย และให้กำนัน ผญบ.ประชาสัมพันธ์เรื่องโรค ลัมปี สกิน ให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงโดและกระบือให้รับทราบ ข้อปัญหาต่างๆ

ทางพัฒนาชุมชนอำเภอ ในการช่วยเหลือครัวเรือนยาดจน ตามนโยบาลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่างวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

ในที่ประขุมประจำเดือน กำนัน ผญบ. ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันกำแพง แจ้งในที่ประชุมคดี 5 กลุ่ม ส่วนทาง หน.ส่วนราชการทุกหน่ายงานไม่ว่า สาธารณสุขอำเภอ สนง.ที่ดิน เกษตร ปศุสัตว์ พัฒนาการ สัสดีอำเภอ สรรพกร ทางการไฟฟ้า การประปา ภาคเอกชนต่างๆ ใน อ.สันกำแพง ต่างให้ความรู้ที่สำคัญต่างๆ ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผญบ.

นอกนั้นทางปลัดอาวุโสยังมอบตราตั้งให้ ผู้ใหญ่บ้าน ผช.จำนวน 7 คน และได้มอบรางวัลดีเด่นสายงานต่างๆในครั้งนี้ด้วย ส่วนในที่ประชุมซึ่งทางเจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอ ให้ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลกันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องเชื่อโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น