ต้อนรับทหารเข้ารับราชการใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองบิน ๔๑ จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ  วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธี ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑ โดยการจัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ ขึ้นเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่ทหารใหม่ได้มีความภาคภูมิใจในการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อมาเป็นทหารรับใช้ชาติ พร้อมทั้งให้ญาติของทหารได้มีโอกาสพบปะ และทราบถึงความเป็นอยู่ของทหารเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการในกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น