เตรียมพร้อม ซ่อมแซม บูรณะ พลับพลาที่ประทับ ร.9

นายอำเภอแม่ออน ลงพื้นที่เตรียมพร้อม ซ่อมแซม บูรณะ พลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ให้กลับมาสมบูรณ์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ส.ค. ทางนายชลิต ทิพย์คำ นอภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้ที่เกี่ยวข้อง และนายก อบต.บ้านสหกรณ์ กำนัน และ ผอ.ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จทรงงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 และ 22 กุมภาพันธ์ 2522 ตามนโยบายของจังเชียงใหม่ โดย นายประจญ ปรัชสกุล ผวจ.ชม. เพื่อความพร้อมเตรียม ซ่อมแซม บูรณะ ให้กลับมาสมบูรณ์ เนื่องจากบางส่วนเกิดการผุพังตามกาลเวลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น