แม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2565 บูรณาการให้บริการและแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ และนายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้บริการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้บริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ดีเด่นระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ฟักทอง อะโวคาโด และพริกกะเหรี่ยงแห้ง โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 200 คน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น