กาชาดเชียงราย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 65

วันที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 16.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ ร่วมในการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น