ส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยผา ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 600 ชุด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในด้านการเกษตร

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับ ผลกระทบจากร่องมรสุมพัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตอำเภอเมือง โดยเฉพาะตำบลห้วยผา และตำบลหมอกจำแป่ ซึ่งมีสาธารณูปโภค บ้านเรือนประชาชน โรงเรียน สถานที่ราชการ ตลอดจนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมพื้นที่กว่า 332 ไร่ เกษตรกรจำนวน 147 ราย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แนวทางแก่หน่วยงานในสังกัด ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ประสบภัย ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างทันท่วงที

สำหรับการส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน 200 ชุด พันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน 200 ชุด ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจำนวน 100 ชุด และสารชีวภัณฑ์จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยผา และตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยประมาณ 600 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น