งานกำฟ้าไทยพวน จ.แพร่ เปิดงาน วันที่ 11 ก.พ. 67

รายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้งอ.เมือง จ.แพร่ เผยส่า งานกำฟ้าไทยพวนจหวัดแพร่เป็นงานประเพณีสู่ระดับชาติและนานาชาติเมื่อคืนวันที10ก พ.67เป็นคืนที่4ของงานมีกิจกรรมที่ได้จัดไปคือ

กิจกรรมการแสดงและการแข่งขันบนเวทีกลาง งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน จังหวัดแพร่ ประจำปี พศ.2567 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

ในคืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มีการแสดงวงดนตรีออร์เคสตราของน้องๆ จากโรงเรียนทุ่งโฮ้งอภิวัง(วิทยาลัย), การแสดงตีกลองสลากของชุมชนร่มโพธ์ทอง หมู่ที่ 5, การแสดงเซิ้งเทยไทยพวนของชุมชนหมู่ที่ 6, การแสดงรำพวนลาวแพนของชุมชนหมู่ที่ 1, การแสดงฟ้อนปั๋นปอนของชุมชนหมู่ที่ 4, การแสดงขันพวน พาเที่ยวเชียงขวางของชุมชนหมู่ที่ 7 และการประกวดแข่งขันฟ้อนแอ่นของทั้ง 9 ชุมชน(7หมู่บ้าน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันและมอบเงินรางวัลให้กับผู้แสดงในคืนนี้

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดฟ้อนแอ่นประจำปี 2567 ได้แก่ชุมชนทุ่งเจริญ หมู่ที่ 5

ส่วนการประกวดเทพบุตรกำฟ้า ประจำปี 2567 ผู้ได้รับตำแหน่งเทพบุตรกำฟ้า ประจำปี 2567 คนแรกคือ นายณัฐวุฒิ ลือโฮ้ง (นิกส์) หนุ่มหล่อคนไทยพวนทุ่งโฮ้ง

โดยคืนฝันที่11ก.พ.67 เวลา 19.00นพิธีเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567

 • ประธานในพิธีนั่งรถราง ณ จุดขึ้นรถรางหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) และเดินทางโดยรถรางไปยังลานอนุสาวรีย์เจ้าชมพู บรรพบุรุษของชาวไทยพวน
 • ประธานในพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าชมพู บรรพบุรุษของชาวไทยพวน
 • ประธานในพิธีถ่ายภาพจุดเช็คอิน “ถนนสายตุง ฮุ่งเฮืองไทยพวน”และเดินผ่านถนนสายตุง ฮุ่งเฮืองไทยพวน มาเวทีกลาง
 • ประธานในพิธีมาถึงเวที่กลาง และนั่งเก้าอี้ที่รับรอง
 • ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ รับชมการแสดงฟ้อนศรีเวียงโกศัย ของกลุ่มเยาวชนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง จำนวน 1 ชุด
 • นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ
 • ฯพณฯ คำพัน อันลาวัน เอกอัครรัฐทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวแสดงความยินดี
 • นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวรายงาน
 • ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมประกอบพิธีเปิดงาน (ลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง)
 • นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบของที่ระลึก ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี
 • ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีมอบของที่ระลึก *พณฯ คำพัน อันลาวัน เอกอัครรัฐทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย
 • นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง มอบของที่ระลึกนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 • ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน
 • การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิดงาน โดย สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนาร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 • ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักแสดง
 • การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดหม้อห้อม อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในแนวคิด
 • เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง
 • การแสดงดนตรี และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
 • การประกวดเทพีกำฟ้า ประจำปี 2567
 • ประกาศผลการประกวดซุ้ม พร้อมมอบรางวัล

Cr.ทต.ทุ่งโฮ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น