ประกวดแข่งขัน พิธีกรรม สูมาคารวะ และ ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 หอคำพญามังราย นำโดยนายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัตน์ ปาละพงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจ.เชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่/นายกสมาคมสหธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานฉลองสมโภช ศาลาเวียงพิงค์หอคำพญามังราย มีการประกวดแข่งขัน พิธีกรรม สูมาคารวะ และ ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง (ดำหัว) โดยมีพระครูเมธีสุตากร เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดผาบ่อง เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด รตอ.วีระชัย เครือนวล (หนานชัย) ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวถวายรายงาน พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง มอบหมายให้ พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดดับภัย เชียงใหม่ เมตตาเป็นประธานฝ่ายปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ สมาชิกสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ข่วงวัฒนธรรม หอคำพญามังราย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ร่วมแสดงความคิดเห็น