พิธีวันสถาปนา ร.7 พัน.5 ครบรอบปีที่ 41

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช รอง เสธ พล.ร.7(2)เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวันสถาปนา ร.7 พัน.5 ครบรอบปีที่ 41 ณ บก.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น