ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ บ้านแม่กอน จ.เชียงใหม่

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 146 คน ให้บริการตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม จำนวน 31 คน ตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย จำนวน 27 คน ให้บริการทันตกรรม จำนวน 41 คน ให้ความรู้และตรวจเต้านม จำนวน 30 คน เจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย จำนวน 13 คน และตัดผม จำนวน 28 คน รวมผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 286 คน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านแม่กอน หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/pCBqf

ภาพ / ข่าว : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น