ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ เรือนจำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ เรือนจำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ เรือนจำ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โดยเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอก กิดากร จันทรา รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง (1) ร่วมให้การต้อนรับ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น