“จิตอาสา บริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์”

เมื่อ 21 ก.พ. 67, 14.00 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร. ร.17 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บริจาคโลหิตให้แก่ โรงพยาบาลเชียงคำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ๆขาดแคลนและความจำเป็นต้องการรับบริจาคโลหิตจำนวนมาก ในครั้งนี้ได้บริจาคโลหิต จำนวน 450 ซีซี ณ โรงพยาบาลเชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น