(มีคลิป) นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เร่งสั่งระดมกำลังดับไฟป่า

นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อำเภอปาย บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตามการแจ้งการเกิดจุดความร้อน และดำเนินการตามมาตรการเผชิญเหตุในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จึงได้สั่งการให้ นายภูรีภัทร พิพัฒน์พงศธร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายพิเชษฐ พุ่มนวน และนายณัฐชนน วงค์ธิมา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อำเภอปาย บูรณาการร่วมกับ อบต.เมืองแปง เจ้าหน้าที่ ขสป.แม่เลา-แม่แสะ เจ้าหน้าชุดเหยี่ยวไฟ จากจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมาที่มาประจำการอยู่ในพื้นที่อำเภอปาย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดดับไฟป่าหมู่บ้านของหมู่ที่ 1,2,4,6 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย เข้าพื้นที่บริเวณป่าอนุรักษ์เขตรับผิดชอบของ ขสป.แม่เลา-แม่แสะ เพื่อดำเนินการตามมาตรการเผชิญเหตุ กรณีเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ จำนวน 17 จุด

ผลการปฏิบัติ จากการเดินเท้าเข้าไปในจุดที่เกิดจุดความร้อน ได้รับประสานจากชุดเจ้าหน้าที่ ของ ขสป.แม่เลาแม่แสะ ว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง จึงได้วางแผนให้ชุดที่เดินเท้าอีกชุด ที่ลงมาจากหน่วยบ่อส่อมพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย ซึ่งเป็นชุดที่จะต้องเข้าไปพักแรมในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการกับจุดความร้อนต่อไป ในส่วนที่จุดความร้อนเกิดในเขตป่าสงวน ชุดดับไฟสามารถดับไฟได้เป็นบางส่วน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงได้ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟไม่ให้เกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น