บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก จัดงานวันช้างไทย

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่บ้านยะพอ หมู่ 5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว วันช้างไทย ทาง อบจ.ตาก ร่วมกับ อบต.วาเล่ย์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานวันช้างไทย ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ผู้ร่วมงานมี นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ พ.ต.อ.ฉัตรชัย คำยิ่ง ผกก.สภ.พบพระ นายวินัย คีรีเกริกก้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก พร้อมด้วยผอ.อสมท.ตาก หัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ สมาชิก อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก กล่าวว่า อบจ.ตาก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสืบสานประเพณีวันช้างไทย เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะวันช้างไทยที่ จ.ตากเป็น soft power แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัด อบจ.ตาก พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมเช่นนี้ทุกๆปี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านเพราะช้างโดยเฉพาะวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันช้างไทยมีกิจกรรมทุกปี

นายอดิศร พรไพรสณฑ์ บ้านเลขที่ 44 ม 5 ต.วาเลย์ กล่าวว่า ตนเป็นผู้ดูแลบ้านเพราะช้าง วันนี้วันช้างไทย มีช้างทั้งหมด 13 เชือกมาร่วมเดินขบวน จัดพิธีเรียกขวัญผูกข้อมือช้าง นำช้างกลับบ้าน มีการแสดงของช้างการแสดงของเด็กนักเรียน มีบูธต่างๆ นิทรรศการของเด็กนักเรียนของ ททท.สำนักงานตาก มูลนิธิช้างไทย ของ อบต.วาเล่ย์ บูธของโรงเรียนบ่อเกอร์ไทย โรงเรียนบ้านยะพอ โรงเรียนบ้านแม่อกฮู และสินค้าพื้นบ้านพี่น้องชาวปกาเกอญอ

ททท.สำนักงานตาก ได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการนำสินค้าพื้นเมือง กิจกรรม DIY อาหารพื้นถิ่น มานำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น