เริ่มแล้ว! สงกรานต์แม่สอด เปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ท่าน้ำแม่กุหลวงฯ

เริ่มแล้ว ! สงกรานต์แม่สอด เปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ท่าน้ำแม่กุหลวง แม่กุใหม่ท่าซุง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่บริเวณท่าน้ำเมยบ้านแม่กุหลวงบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่ ร.อ. เอนก พรมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ นายเกษม กันดา ผู้ใหญ่บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 นายทวี อินวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 จัดงานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ท่าน้ำแม่กุหลวงแม่กุใหม่ท่าซุง” โดยมีนายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมด้วยนายจงรัก นาต๊ะ กำนันตำบลแม่กุ ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ตำบลแม่กุ ว่าที่ ร.อ.เอนก พรมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ เปิดเผยว่า ฝ่ายปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์บริเวณท่าน้ำเมยเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ขึ้น ระหว่าง วันที่15 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2567 ภายในงานเปิดร้านจำหน่ายสินค้า ลงเล่นน้ำแม่น้ำเมย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ให้ประชาชนคลายความร้อน สร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ไว้ให้กับลูกหลานสืบทอดต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น