หมู่บ้านแม่ลามาหลวง และหมู่บ้านใกล้เคียง จัดโครงการขยะกองบุญ

เยาวชนหมู่บ้านแม่ลามาหลวง และหมู่บ้านใกล้เคียง ใช้เวลาว่างห้วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เก็บขยะด้วยระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร สู่โครงการขยะกองบุญ

วันนี้ 2 เมษายน 2567 นายทองชัย กฤติยาภรณ์กุล ผู้ริเริ่มโครงการ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา ตามถนนหนทางจากหมู่บ้านแม่คะตวน ขึ้นมาถึงหมู่บ้านมาลามาหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จะมีขยะข้างทางเยอะมาก จึงมีแนวคิดจะเก็บขยะข้างทาง จากบ้านแม่ลามาหลวง ถึง บ้านแม่คะตวน แล้วนำขยะที่เก็บได้ทั้งหมดไป บริจาคให้กับ อบต สบเมย ในโครงขยะกองบุญ โดยเริ่มแรกได้หาเงินมาสนับสนุนกันเอง มีผู้ใหญ่และเพื่อนๆได้ช่วยสมทบมาเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง นำมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มในการทำกิจกรรม จนเข้าปีที่ 2 ทาง อบต.สบเมย ได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม ก็ได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุน จึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวฯเกิดขึ้น ซึ่งทำกันมาปีนี้เป็นปีที่ 2 ขยะที่เก็บจะมีขยะทั่วไป และ ขยะรีไซเคิล

โดยในปี 2567 นี้ ทางกลุ่มเยาวชนบ้านแม่ลามาหลวงและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันได้นัดหมายกันในวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้ ร่วมเก็บขยะมาราธอน ปีที่ 2 อีกครั้ง โดยจะเริ่มเดินเก็บจากหมู่บ้านแม่ลามาหลวง ลง มาถึง หมู่บ้านแม่คะตวน ด้วยระยะทาง 30 กิโลเมตร หลังจากนั้นจะนำขยะที่เก็บได้ทั้งหมด ไปมอบให้กับทาง อบต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการขยะกองบุญ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น